Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

NAPPALI képzés - ÓRAREND (2017/18 II.)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2017/18 NAPPALI képzés heti órarendje és a tömbösen tartott kurzusok

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

8-10

 

 

 

 

 

MÁTÉ GÁBOR

Táji tagoltság kutatása (néprajzi régiók) 2.

NPNB0206, NZNB0702 HNNO1001

Ró318

 

10-12

VARGYAS GÁBOR

Vallásantropológiai alapfogalmak 2.

KVON0102

Ró300

ANDRÁSFALVY BERTALAN.

Agráretnográfia.Háziipar

Európai etnológia: magyar és összehasonlító néprajz 1.

NEPR0110

NZNB0201

NZNB0701

Ró318

BALATONYI JUDIT

Népi vallás, helyi vallás

NPNB0305, NZNB0704, HNNO2601

Ró214

FARKAS JUDIT

Új vallási mozgalmak

KVON0203

Ró318

CSERI MKLÓS

Szabadtéri néprajzi muzeológia

NPNB0902

Muzeológia 2.

NEPR0131

havonta

Ró319

MÁTÉ GÁBOR

Parasztság és táj ea

EETN0101, HONN0701

Lokális kultúrák történeti és jelenkori kutatása

NEPR0702

R318

RAB ---

TUBOLY-VINCZE

A trauma médiumai

12-14

FARKAS JUDIT

A világ népeinek antropológiája 1.

Alternatív társadalmi mozgalmak

HONN1801, HNNO1801

NEPR0616

Ró318

BALATONYI JUDIT

A barátság és a szerelem antropológiája. ea.

KVON0403

Ró214

 

 

CSERI MKLÓS

Szabadtéri néprajzi muzeológia

NPNB0902

Muzeológia 2.

NEPR0131

havonta

Ró319

 

 

14-16

VARGYAS GÁBOR

Kulturális antropológiai elméletek 1.

NEPR0601

Ró300

BALATONYI JUDIT

A barátság és a szerelem antropológiája. szem.

KVON0404

Ró318

BALATONYI JUDIT

Közhasznú antropológia

Európa népeinek antropológiája 1.

NEPR0613

Globalizáció és fogyasztói társadalom 1.

NEPR0705

Ró214

FARKAS JUDIT

Bevezetés a társadalmi mozgalmak kutatásába

NPNB0209

HONN1401

HONN1801

Ró318

CSERI MKLÓS

Szabadtéri néprajzi muzeológia

NPNB0902

Muzeológia 2.

NEPR0131

havonta

Ró319

MÁTÉ GÁBOR

Település-történet

EETN1001, HONN0801, HNNO1102

Ró318

 

16-18

VARGYAS GÁBOR

Óceánia népei és vallásai

KVON0204

Ró318

FARKAS JUDIT

Antropológiai kutatások Indiában 1.

NPNB0408, NZNB0403

Ró214

BALATONYI JUDIT

Közhasznú antropológia

Európa népeinek antropológiája 2.

NEPR0614,

Globalizáció és fogyasztói társadalom 2.

NEPR0706

Ró214

FARKAS JUDIT

Ökológia és társadalom.

NPNB0406, NZNB0705

Ró318

 

MÁTÉ GÁBOR

Parasztság és táj  szem

EETN0101,

Lokális kultúrák történeti és jelenkori kutatása

NEPR0701

Ró318

 

18-20

 

 

 

 

 

 

 

Tömbös kurzus:

(régi cím és kód; új cím és kód)

 

Viga Gyula

Gazdasági stratégiák rurális társadalmakban: a gazdaság antropológiai kutatása 2

EETN0201, KATN0401, HONN1801, HNNO15, NEPR0612

02.08. – 02.09.

Viga Gyula

Gazdasági stratégiák rurális társadalmakban: a gazdaság antropológiai kutatása 3.

EETN0201, KATN0401, NEPR0611

05.10. – 05.11.

Viga Gyula

Hagyományos gazdálkodás-típusok, modern interpretáció 3.

KVON0503

03.01. – 03.02.

Viga Gyula

Hagyományos gazdálkodás-típusok, modern interpretáció 4.

KVON0504

05.11. – 05.12.

Máté Gábor, Pulszter Zsuzsanna

Ormánság – társadalomnéprajzi szem.

KVON0301, NZNB0702, NPNB0703

04.05. – 04.08.

Nagy Zoltán

Kulturális antropológia: tudomány-történet, elméletek 1.

NEPR0122, HNNO0701

02.22. – 02.23.

Nagy Zoltán

A hantik kultúrája

NPNB0409, NZNB0706

02.15. – 02.16.

Nagy Zoltán

A terepmunka módszertana

Kutatásmódszertan és tudománytörténet: kutatásmódszertan

NPNB0601, NZNB0601,

NEPR0128

02.08. – 02.09.

Nagy Zoltán

Etnicitás

Nemzeti és etnikai kisebbségek: antropológiai társadalom-kutatás 1.

EETN0401, KATN0301,

NEPR0607

 

Vargyas Gábor

Délkelet-Ázsia népei és kultúrái 2.

KATN0901

03.08. – 03.09.

Vonnák Diána

Politikai antropológia

Folklorisztika: magyar és összehasonlító folklór, művészetek 2.

Nemzeti és etnikai kisebbségek: antropológiai társadalom-kutatás 2.

NPNB0302, NZNB0301,

NEPR0117, NEPR0608

04.26. – 04.28.

Mikos Éva

Folklorisztika: magyar és összehasonlító folklór, művészetek 1.

Szakantropológiai kutatások: Vallás és a rítus antropológiája 1.

NEPR0116, NEPR0604

03.29. – 03.31.

Farkas Judit – Újhelyi Nelli

Társadalmi mozgalmak olvasószeminárium

NPNB0705

03.15. – 03.16.

Hauptman Gyöngyi

Oral history, élettörténet, igaz történet

NPNB0704, HNNO19

03.22. – 03.23.

Fuksz Márta

A történeti néprajz forrásai

Kutatószeminárium I.4

EETN1102, KATN1002,

NEPR0521

04.19. – 04.20.