Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Dr. Farkas Judit (PhD) egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Születési idő: 1970

 

Elérhetőségek

Rókus u. 2.
Ro 314 szoba
72/503-600, 23526 mellék
farkas.judit@pte.hu

Fogadóóra
Hétfő, előzetes egyeztetéssel

Szakdolgozati konzultáció

Hétfő, előzetes egyeztetéssel


 

Egyetemi végzettség

2002 PTE BTK, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
2001 PTE BTK, etnográfus
1999 PTE BTK, kulturális antropológia specializáció


 

Munkahelyek

2008-tól PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus
2005-től PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanársegéd
2003-tól PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, tudományos segédmunkatárs
2003-tól PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz - és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program, doktori referens
2003-től PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, óraadó oktató
2003-től Szociológia tanszék, óraadó oktató

 


 

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

alternatív társadalmi és életmód-mozgalmak, India-antropológia, krisnások, kulturális antropológia, ökológia és társadalom, ökofalvak, társadalomnéprajz, új vallási mozgalmak, vallásantropológia


Terepmunka

2007-től ökofalvak néprajzi-antropológiai vizsgálata Magyarországon
2005 tavasz India
2004 nyár Baja, Gemenc (egyetemi hallgatókkal végzett 10 napos terepmunka a „Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és életmód változásainak következtében. Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. c. OTKA kutatási projectrészeként.
1998-2006 Magyarországi Krisna-hívők Közössége (Pécs, Budapest, Somogyvámos)

 


 

Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Könyv:

2009 ''Ardzsuna dilemmája.'' Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű
közösségben. Budapest, L'Harmattan. 360 pp., 850.000n

Tanulmány; cikk:

2012 „Végállomás, nem megy tovább”. Krisna-völgy jelentései, értelmezési alternatívái. In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Tanulmánykötet a 60 éves Vargyas Gábor tiszteletére. L’Harmattan, Budapest. 555-577.
2012 Ökofalvak és a társadalmi fenntarthatóság. In Kun András szerk.: Ökológiai
lábnyomunk és a fenntarthatóság. Öko-Völgy füzetek 1. Öko-völgy Alapítvány, Somogyvámos, 17-31.
2012 „Mindenek anyját énekelem, Gaiát, a szilárdat.” Vallás, hit és spiritualitás a magyar
ökofalvakban. In Barna Gábor – Povedák Kinga szerk.: Vallás, közösség, identitás. Szeged, 279-293.
2012 „Családok élnek itt, akik közösségben próbálnak élni.”A magyar ökofalvak család-
képe és annak megvalósulása egy közösségben. In Örsi Julianna szerk: Középpontban a család. Túrkeve – Szolnok, 67-80.
2011 „India magyarországi mosolya”. Ellenvilágok és élménymodellek párbeszéde Krisna-
völgy ökofalu turizmusában. In Fejős Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum. Budapest, (Tabula könyvek 11.), 62–81.
2010 Vjásza-púdzsá. Laudáció egy magyar hindu közösségben. In Szemerkényi Ágnes
(szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 557-571.
2009 „Meghalt Gyűrűfű – éljen Gyűrűfű.” Egy jelképpé vált falu-történet (újra)hasznosítása.
Tabula, 2009/1. 75-94.
2004 The Role of the offered food in the life of the Hungarian Krishna-believers. Food and History. European Institute of Food History. (ed. Massimo Montanari), Vol. 2., nº1, 283-301.
2004 Az istennek felajánlott étel kettős szerepe a magyar Krisna-hívők életében. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I-II. Budapest, L'Harmattan, 129-148.

 


 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1998/99 tanév Köztársasági ösztöndíj
2002 okt.-dec Erasmus ösztöndíj, Párizs X, Nanterre
2002   The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program kutatói ösztöndíja
2002-2003 European Institute of Food History (Franciaország, Tours) kutatói ösztöndíj


 

Szervezeti tagságok, tisztségek

2006-tól PAB Néprajzi Albizottság tagja
2006-tól Magyar Néprajzi Társaság tagja
2007-től MTA Köztestület tagja
2008-tól International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), tag
2012-től a Magyar Néprajzi Társaság Etnológia Szakosztályának elnöke
2013-tól Néprajzi Látóhatár, szerkesztőségi tag