Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Dr. Hesz Ágnes (PhD) egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1975

 

Elérhetőségek

Rókus u. 2.
Ro 313 szóba
72/503-600, 23523
hesz.agnes@pte.hu

Fogadóórák
Előzetes egyeztetéssel

Szakdolgozati konzultáció:

Előzetes egyeztetéssel


 

Egyetemi végzettség

2000 PTE BTK, etnográfus
2005 PTE BTK, angol szakos bölcsész

 


 

 

Munkahelyek

2006-tól PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd
2000-2001 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

 


 

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Vallás, a halál antropológiája, rítus, álom, csere, gyimesi csángók kultúrája és társadalma

 


 

Terepmunka

2002 Cserénfa, 2 hónap
2002-2004 Gyimes, összesen 8 hónap
1996-1997 Csíkkarcfalva 2-2 hét

 


 

Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. Kultúrák keresztútján 16. Budapest: PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2012.

Hit, kétely és bizonyságkeresés: A halál utáni léttel kapcsolatos elképzelések Gyimesben. In: Landgraf Ildikó, Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen: Vallásantropológiai tanulmányok - Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék; MTA BTK Néprajztudományi Intézet; L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, 2012, pp. 71-91

Hidden messages: Dream narratives about the dead as indirect communication. In: Marion Bowman, Ülo Valk (szerk.): Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief. London: Equinox, 2012, pp. 140-160.

Rejtett üzenetek: A halottakkal kapcsolatos álomelbeszélések szerepe a mindennapi kommunikációban Hidegségen. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest: L'Harmattan, 2011, pp. 765-784.

Néphit vagy helyi vallás: lélek- és túlvilágképzetek Hidegségen. In Pócs Éva (szerk.): „Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Budapest: L’Harmattan. 2008, pp. 15–78.

Festival and local identity in a Hungarian village. – In Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Freiburger Sozialantropologische Studien 21. Berli: LIT Verlag. 2008, pp.253–262.

„A változás tagadása. Halotti rítusok és társadalom Gyimesben.” – In Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallási fogalmak interdiszciplináris megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó. 2007, pp. 306–320

The making of a bewitchment narrative. Electronic Journal of Folklore. Vol. 37. 2007, pp. 19–34. http://www.folklore.ee/Folklore/vol37/

Álom, mint élők és holtak közti kommunikáció. Ethnographia 116. 2005 (3) pp. 349–365.

’Ezen a napon csak magunkat ünnepeljük’ – falunap a Somogy megyei Cserénfán In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Studia Ethnologica Hungarica VI. Budapest: L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. 2004, pp. 57–71.

 


 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2007/2008 Deák Ferenc ösztöndíj (9 hónap)
2001/2004 Magyar Állami Phd ösztöndíj (3 év)
2004/2005 Herder – ösztöndíj, Bécs (9 hónap)
2005/2006 Collegium Budapest – Junior Fellow Scholarship (5 hónap)
2007/2008 SIAS Summer Institute, „The vision thing” workshop, Palo Alto/Budapest (2x2 hét)

 


 

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság