Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Dr. Máté Gábor (PhD) egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1980

 

Elérhetőségek

Rókus u. 2.
Szobaszám: 313
72/503-600, mellék 23523
mate.gabor@pte.hu

Fogadóórák
Előzetes egyeztetéssel

Szakdolgozati konzultáció
Előzetes egyeztetéssel


 

 

Egyetemi végzettség

2006 Pécsi Tudományegyetem BTK, Néprajz szak
2005 Pécsi Tudományegyetem TTK, Turizmus szak
2004 Pécsi Tudományegyetem TTK, Geográfus szak (turizmus specializáció)

 


 

 

Munkahelyek

2009-től Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, tudományos segédmunkatárs
2008-2009 Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, külső helyettes
2005-2008 Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, ifjúsági ösztöndíjas tudományos segédmunkatárs

 


 

 

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Településtörténet, településnéprajz, történeti ökológia, ökológiai antropológia, etnikai földrajz, történeti földrajz, táji-történeti tagoltság

 


 

 

Terepmunka

Kárász (Baranya megye)
Mecsekhát (Baranya megye)
Besztercebánya és környéke (Szlovákia)
Nyalka (Győr-Moson-Sopron megye)
Kalocsai-Sárköz (Bács-Kiskun megye)
Drávaszög (Horvátország)
Ormánság (Baranya megye)
Gyimes (Románia)

 


 

 

Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Migráció és népességcsere a tulajdonnevek (családnevek, helynevek) és a történeti mondák tükrében, Észak-Baranyában. In. Szemerkényi Ágnes (szerk.): Foklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 193-214. p.

Plébániakörzetek Észak-Baranya és Tolna határvidékén a barokk újjáépítés korszakában. In. Katolikus reorganizáció és barokk megújulás (1700-1740) a Pécsi Egyházmegyében. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2009.

A kultúrtáj változásának aspektusai Kárászon. In: Andrásfalvy Bertalan – Vargyas Gábor: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. Budapest, L’Harmattan. 2009, 164-184.

Az alsó-magyarországi bányavárosok etnikai képének történeti és földrajzi vizsgálata. Földrajzi Értesítő, 56. évf., 3-4. füz., 2007. 181-204.

Tájvédelem, hagyomány, helyi társadalom (A tájhasználat aktuális kérdései egy mecseki aprófalu példáján). Tájökológiai lapok 5. 2007(2), 261-270.

Népi építészeti felmérőtábor és néprajzi terepmunka a Drávaszögben. In: Sipos Tünde (szerk.): Magyar Egyesületek Szövetsége – Évkönyv 2007. Pélmonostor, 96-107.

Vízvölgy, Völgység, Hegyhát. Adalékok dél-dunántúli tájneveink történetéhez. In: Hoppál Mihály – Vargyas Gábor – Berta Péter (szerk.): Etno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIV. megjelenés alatt

Közösség, kultúra. A múlt és a jelen értékei Kárászon. In: Kovács Teréz (szerk.): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. VII. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2007, 385-393.

A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján. In: Vargyas Gábor (szerk.) Etno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIII. 2006, 103-135.

A tájvédelem és a „tradicionális tájhasználat” viszonya Kárászon. A II. Magyar Tájökológiai Konferencia – a konferencián elhangzott előadások és kiállított poszterek összefoglalóiból készült kötet. 2006, 85. p. http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/kiadvanyok/tajkonferencia/tajk...

 


 

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2009 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Dunatáji népek kutatása szakalapítvány
2006 Magyar Ösztöndíj Bizottság államközi ösztöndíja Besztercebányára
2005-2008 Ijfúsági ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete
2002 Erasmus ösztöndíj, University of Wolverhampton (Nagy-Britannia)

 


 

 

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság
Magyar Földrajzi Társaság