Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Kiadványok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A tanszéknek két saját sorozata van: a tanszék oktatóinak, hallgatóinak írásait, valamint a tanszék által szervezett tudományos konferenciák anyagát megjelentető Studia Ethnologica Hungarica, és a forrásközlő Fontes Ethnologiae Hungaricae. Emellett létezik egy virtuális sorozatunk is, amely a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia doktori programjának keretében született, de más sorozatok keretében megjelentetett munkákat foglalja magába.

Kiadványaink a tanszéki titkárságon megvásárolhatók.

 


 

Studia Ethnologica Hungarica sorozat

Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajz – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. Szerk.: Farkas Judit és Keszeg Vilmos. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.

Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2012.

Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.

Andrásfalvy Bertalan, Együtt élő népek– eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai. Szerk.: Máté Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.

Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig.  Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,2009.

Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – Department of European Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs, 2009.

Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór.” Konferencia Vaján, 2005 október 7-9-én. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

„Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Szerk.: Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan, 2006.

Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002 május 13-15. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, 2004.

Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17-18-án. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2004.

Folyamatok és fordulópontok. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2003.

Közösség és identitás. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2002.

Sors, áldozat, divináció. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Janus-Osiris, 2001.

Demonológia és boszorkányság Európában. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2001.

 


 

Fontes Ethnologiae Hungaricae sorozat

Takács György, Ráolvasások a régi Csíkszékből. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2015 – megjelenés alatt

Bárth Dániel, Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2010.

Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. Közreadja: Küllős Imola és Sándor Ildikó, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

Álmok és látomások a 20-21. századból. Szerkesztette: Keszeg Vilmos – Peti Lehel – Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Szerkesztette: Láng Benedek – Tóth G. Péter, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

Sajószentpéteri István, Ördög szára-bordája. „…a Dohányozás meg-töretése az Isten beszédének Pörölye által, hét prédikációkban foglalva. ” Tiszalök, 1712 – 1713. Közreadja: Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Bételjesítem Isten akaratját … A lészpedi szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Protestáns népi látomások a XVIII. században I. Közreadja: Szigeti Jenő, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Budai Pál, A köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók. Közreadja: Szacsvay Éva – Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2005.

 


 

 

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális antropológia doktori programjának kiadványai (virtuális sorozat)

A Kultúrák keresztútján sorozatban:

Kisdi Barbara, Mint a földbe hullott mag. Otthonszülés Magyarországon – Egy antropológiai vizsgálat tanulságai. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2013.

Hesz Ágnes, Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2012.

Farkas Judit, Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hívő közösségben. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

Nagy Zoltán, Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2007.

A Studia Ethnologica Hungarica sorozatban:

Iancu Laura, Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.

Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

 


 

 

Sorozaton kívül megjelent kötetek

Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Szerk.: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan, 2012.

Vidacs Bea: Egy szebb jövő képei-Futball a kameruni közgondolkodásban. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009.

Vargyas Gábor, Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.