Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

PhD képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Tájékoztató

 

2017-2018. őszi szemeszter

 

 

 

 

 

A 2017-2018. ŐSZI SZEMESZTERÉBEN TELJESÍTENDŐ KURZUSOK, IDŐPONTOK ÉS FELADATOK:

 

 

 

 

 

 • DNPN0102  Kutatástól a disszertációig 1. (elsőéveseknek)

 • DNPN0106  Kutatástól a disszertációig 3. (másodéveseknek)

 

 

Előadások és időpontok:

 

 

Október 20. 14.00

 

Balatonyi Judit (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A gyimesi román és magyar pünkösdi ünnepek rituális politikája

 

 

November 10. 14.00

 

Mikos Éva (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A folklorisztika útkeresései a 19-20. század fordulóján 1.: Sebestyén Gyula kísérlete a folklorista identitás megalkotására

 

 

November 11. 9.00

 

  

Hallgatói beszámolók

 

November 24. 14.00

 

Ablonczy Balázs (MTA Történettudományi Intézet): Keletre magyar. A magyar turanizmus története.

 

 

Dec. 18. hétfő 14.00 (opcionális)

 

Száva Borbála doktori dolgozatának műhelyvitája

 

 

 

Teljesítés módja:

 

Hallgatói beszámoló, 1. évesek. 1. félév:

 

A hallgató a saját kutatási témájához kapcsolódó szakirodalmat, a téma kutatástörténetét dolgozza fel és mutatja be szóbeli előadás formájában. A feldolgozott szakirodalom listáját és az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. A megvitatásban kötelezően részt vesznek a doktoranduszok is, akik az előre megküldött anyagból felkészülnek a vitára.

 

 

Hallgatói beszámoló, 2. évesek. 3. félév:

 

A hallgató a saját kutatása kapcsán felmerült módszertani kérdésekről, problémákról tart előadást, a kérdéseket a szakirodalomra reflektálva fogalmazza meg. A beszámoló célja, hogy a doktorandusz mind a saját, mind a doktori program többi hallgatója számára releváns módon értelmezzen egy szabadon választott kutatásmódszertani problémát, annak lehetséges megoldási kísérleteivel, etikai kérdéseivel, kutatástörténetével.

 

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

 

 A hallgatói beszámoló menete: a hallgató egy órás előadást tart az adott problémáról, feladatról. A beszámolót vita követi. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgatói aktivitás, a beszámolók kritikai értékelése, hozzászólás, véleménynyilvánítás. A doktorandusz munkájának értékelése a félév során teljesített beszámoló és a műhelymunkán való aktív és konstruktív részvétel alapján történik, az értékelést a doktori program oktatói közösen végzik el.

 

 

 

 

A kurzus előadásain a részvétel kötelező, a jelenlétet jelenléti ívvel ellenőrizzük.

 

 

DNPN0105  Mentalitás

 

 

 

 

 • A kurzus ún. vizsgakurzus, amelyhez nem tartozik kontaktóra. A hallgatók a félév végén egy előre megadott olvasmánylista alapján szóban vizsgáznak.

  Vizsgáztatók: Pócs Éva, Nagy Ilona

  A vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak előtti napokban jelenik meg a Neptunban.

  Az olvasmánylistát hamarosan küldjük.

   

   

 • DDAN0101 Társadalomtudományi kutatások interdiszciplináris dimenziói (csak elsőéveseknek)

   

  Időpont:

  December 8–9.

  A kurzus programját és a teljesítéssel kapcsolatos információkat az Interdiszciplináris Doktori Iskola titkára fogja küldeni.

   

   

 • Kutatás:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Kutatás kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Kutatás kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félévben kötelező egy szakmai konferencián való részvétel hallgatóként, és egy rövid, értékelő beszámoló írása a konferenciáról. A beszámolót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

 • Konzultáció:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Konzultáció kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Konzultáció kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félév végére kötelező feladat recenzió írása egy, a témájukhoz közel álló, 5 évnél nem régebbi idegen nyelvű könyvről. Terjedelem: minimum 10.000 leütés. A recenziót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

 • Minden félévben meghirdetett, és a képzés 8 féléve során bármikor elvégezhető kurzusok(teljesítésük feltételeit lásd: http://www.idi.btk.pte.hu/neprajz-es-kulturalis-antropologia-kepzesi-terv):

   

  DNPN0601 Oktatás/kutatási gyakorlat

  DNPN0602 Konferencia

  DNPN0603 Publikáció 1.

  DNPN0604 Konferencia 2.

  DNPN0605 Publikáció 2.

   

Pécs, 2017. szeptember 14.

 

 

 

Dr. Hesz Ágnes, tudományos titkár

 

 

 

PTE IDI, Néprajz –és Kulturális Antropológia Tudományok DP