Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Prof. Andrásfalvy Bertalan (DSc) professor emeritus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1931

 

Elérhetőségek

Rókus u. 2.
Ro 314 szoba
72/503-600, 23526 mellék
bercimari@gmail.com

Fogadóórák
Előzetes egyeztetés szerint

Szakdolgozati konzultáció
Előzetes egyeztetés szerint


 

 

Egyetemi végzettség

1965 kertész üzemmérnök
1955 ELTE BTK, néprajz-muzeológus

 


 

 

Munkahelyek

2001 PTE BTK, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, professor emeritus
1994  Pécsi Tudományegyetem BTK, Néprajz Tanszék, egyetemi tanár
1990-l994  parlamenti képviselő
1990-1993 művelődési miniszter
1989 Pécsi Tudományegyetem BTK, Tanárképző Kar Társadalomtudományi Intézet, docens
1989 MTA Néprajzi Intézet Bp., oszt.vez.
1985  Pécs, múzeumi oszt. vezető
1976  MTA Dunántúli Tudományos Intézet, tudományos munkatárs, Baranya Megyei Levéltár, tudományos munkatárs
1960  Szekszárd, muzeológus
1955  Néprajzi Múzeum, múzeumi gyakornok

 


 

 

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Általános néprajz, gazdálkodás, életmód, népcsoportok története, együttélése, népköltészet, néptánc, népművészet

 


 

 

A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

1975-1976 ELTE Néprajzi Intézet, címzetes egyetemi docens

 


 

 

Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethnographia. Budapest, l962. pp. 293-373.

Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében. In: Tanulmányok Tolna megye Történetéből. Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár, 1975.

Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs 1984.

A népi gazdálkodás táj- és földfelszín alakító tevékenységének nyomairól. In: Visy Zsolt (szerk.): A régészeti műemlékek kutatása és gondozása... Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs. Pécs :Pécsi Tudományegyetem BTK, 2003.

Hagyomány és környezet. Az elkülönözés és arányosítás következményei. In: Andrásfalvy B. – Domokos M.– Nagy I. (szerk.): Az Idő rostájában. III. k.. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest: L'Harmattan, 2004.

 


 

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1980 Svéd Erixon-díj
Győrffy István Emlékérem

 


 

 

Szervezeti tagságok, tisztségek

1970-1996  A Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, alelnöke, elnöke
A Finn Irodalmi Társaság tagja