Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Prof. Pócs Éva (DSc) professor emeritus

Nyomtatóbarát változatPDF változat


Elérhetőségek

Rókus u. 2.
Ro 300
72/503-600, 23548 mellék
pocse@chello.hu

 


Születési idő

1936

 


Egyetemi végzettség

1960 ELTE BTK néprajz-magyar szak, muzeológusi és középiskolai tanári diploma

 


Munkahelyek

2008-        PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, professor emeritus
2001-2003 MTA Néprajzi Kutatóintézete, nyugdíjas részmunkaidős főmunkatárs
1999-2007 PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanár
1997-2000 MTA Néprajzi Kutatóintézete, nyugdíjas részmunkaidős tudományos osztályvezető
1993-1999 JPTE BTK Néprajz Tanszék, egyetemi docens
1992-1993 JPTE BTK Néprajz Tanszék, óraadó
1991-1992 JATE BTK Néprajzi Tanszék, megbízott előadó
1990-1996 MTA Néprajzi Kutatóintézete, tudományos osztályvezető
1983-1989 MTA Néprajzi Kutatóintézete, főmunkatárs
1968-1982 MTA Néprajzi Kutatóintézete, munkatárs
1965-1968 ELTE BTK Folklore Tanszék, aspirantúra
1962-1965 Damjanich János Múzeum, Szolnok, muzeológus
1960-1961 Damjanich János Múzeum, Szolnok, segédmuzeológus
1959-1960 Néprajzi Múzeum, gyakornok

 


Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Magyar néphit rendszere‚ történeti kérdései, közép-dk-európai összehasonlító hiedelemkutatás, európai mitológiák, európai vallásetnológia, boszorkányság, halottkultusz, samanizmus, szakrális kommunikáció

 


A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

Kurzusok, 3 félév JATE Néprajzi Tanszék
Kurzusok, 2 félév ELTE BTK Folklore Tanszék, KLTE Néprajz Tanszék
Kurzusok, 1 félév: ME Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék
Előadások, szemináriumok külföldi egyetemeken, nyári egyetemeken: Bécs, Berlin, London, York, Edinburgh, Belgrád, Zágráb, Ljubljana, Piran, Kolozsvár, Tartu, Helsinki, Turku, Stockholm, Lund

 


Terepmunka

2002-2009 6 hónap Gyimesközéplok, Gyimesbükk
1996-1998 1 hónap Csíkkarcfalva, Csikjenőfalva
1970         2 hét Nógrádsipek
1958-1965 kb. 6 hónap az Alföldön, Felvidéken, Dunántúlon

 


Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Magyar ráolvasások, 1-2. Vál., összeáll., jegyz., mutató és előszó: Pócs Éva. Budapest: MTA Könyvtára, 1985-1986. 729 p.

Ráolvasás. In: Vargyas Lajos (főszerk.): Magyar Néprajz V. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. pp.  633-691.

Fairies and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe. (FF Communications 243.)  Helsinki: Academia Scientiarum Fennica 1989,  95 p.

Between the Living and the Dead. A Perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age. New York–Budapest: Central European University Press 1999, 187 p.

(Szerk.): Demonológia és boszorkányság Európában. Studia Ethnologia Hungarica I. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék és a L’Harmattan Könyvkiadó közös sorozata. Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék,  2001. 396 p.

Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán. Válogatott tanulmányok I. (Szóhagyomány) Budapest: L’Harmattan, 2002. 297 p.

Possession Phenomena, Possession-systems. Some East-Central European Examples. In Gábor Klaniczay and Éva Pócs (eds.):  Communicating with the Spirits. (Demons, Spirits, Witches I.) Budapest–New York: CEU Press, 2005, 84–154.

Natura és kultúra – halál vagy élet? Kettős lények és “emberré avatás”. In Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz, makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről 3. Budapest: Balassi, 165–220.

(Szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI. Budapest: Balassi Kiadó, 2008. 469 p.

(Szerk.): „Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Studia Ethnologica Hungarica VIII. Pécs: PTE Néprajz – Kulturális Antropológioa Tanszék – Budapest, L’Harmattan, 2008. 377 p.

 


Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2009 ISFNR tiszteleti tagság
2004 Herder díj
2002 Ortutay Gyula emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság)
2000 Szűcs Jenő díj (Soros alapítvány)
1998, 2003 “Az év kiemelkedő szellemi alkotása” díj (PTE)
1995 Györffy István emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság)
1995 Pro Scientia díj és emlékérem (Oktatási Minisztérium)
1972 Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság)

 


Ösztöndíjak
2009 Bécs, Collegium Hungaricum (1 hónap)
2005 London, Warburg Intézet (fellowship, 3 hónap)
2002 London, Warburg Intézet (Mellon ösztöndíj, 3 hónap)
2000 Berlin (DAAD ösztöndíj, 2 hónap)
1997 Helsinki, Turku (akadémiai csere, 1 hónap)
1996 Párizs (akadémiai csere, 1 hónap)
1995 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund  (akadémiai csere, 1 hónap)
1994 Berlin, Göttingen, Freiburg, München (DAAD ösztöndíj, 3 hónap)
1985 Bécs, Collegium Hungaricum (2 hónap)
1980 Helsinki, Turku (akadémiai csere, 1 hónap)
1976 Belgrád, Zágráb, Ljubljana (akadémiai csere, 1 hónap)
1974 Szófia (akadémai csere, 1 hónap)
1968 Kelet-Berlin (minisztériumi ösztöndíj, 3 hónap)

 


Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tag (Folklór Szakosztály volt elnöke)
Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja
MTA Néprajzi Bizottság tagja
SIEF tagja
ISFNR tagja
ISFNR Committee of Charms, Charmers and Charming tagja
Folklore Fellows tagja
Studies in Folk Culture (Tartu) szerkesztőbizottság tagja