Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Prof. Viga Gyula (DSc) egyetemi tanár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1952

 

Elérhetőségek     

vigagyula@gmail.com

 

Fogadóóra:

előzetes egyeztetéssel a fenti e-mail címen

 


 

 

Egyetemi végzettség

1976 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár és etnográfus

 


 

 

Munkahelyek

2001 június 15. – augusztus 20. Pest Megyei Múzeumi Igazgatóság
1975 – 2012 Herman Ottó Múzeum, Miskolc

 


 

 

Kutatási és oktatási területek

a magyarság anyagi kultúrája, néprajzi és muzeológiai bevezetés, történeti ökológia, tájak közötti gazdasági kapcsolatok, a javak cseréjének néprajza, a paraszti gazdálkodás változásai, táj és ember, Bükk vidék és a Bodrogköz regionális kutatása

 


 

 

A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

1994 – 2012 Miskolci Egyetem művelődéstörténeti és muzeológiai tanszék
1991 és 2004 Babes-Bólyai Egyetem. Kolozsvár
Debreceni Egyetem BTK, Néprajzi Tanszék (több alkalommal)
ELTE Néprajzi Intézet
Selye János Egyetem tagozata Királyhelmecen (Szlovákia)

 


 

 

Az eddigi tudományos – szakmai tevékenység szempontjából legfontosabb 10 publikáció

Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Ethnica. Debrecen–Miskolc, 1990. 328 p.

Hármas határon (Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról).  Officina Musei 4. Miskolc, 1996. 328 p.

Utak és találkozások. Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből. Officina Musei 10. Miskolc, 1999. 270 p.

Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji kapcsolatainak néprajza. Studia Folkloristica et Ethnographica 50. Debrecen, 2007. 264 p.

A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008. 266 p.

Gunda Béla és Kárpát-Európa vándorai. IN: György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. Kolozsvár, 2012. 329-342 pp.

A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században). Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc, 2013. 238 p.

Українці-русини в Бодрогкъози: етнографічни відомості з XIX-XX століть про русинів Угорщини. Народна творчисть та етнологія. 2014. Nr. 2. 21-29 pp.

Niekol’ko historicko-etnologickych charasteristik k obchodnému ruchu v Zemplínskej v 18-20. storoči. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014) 95-101 pp.

Néhány megjegyzés a vándorokról és a vándorlásokról. Történeti Földrajzi Közlemények 3. (2015) 1. szám 83-95 pp.

 


 

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

Jankó János-díj (1988)
Györffy István emlékérem (2008)
Móra Ferenc-díj (1997)
Széchenyi Ferenc-díj (2010)
Soros ösztöndíj (1988-89)

 


 

 

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság (1972-től), választmányi tagság 1988-tól, Ethnographia szerkesztője 2012-től
Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (alapító tag: 1989-től, két ciklusban alelnök)
Györffy István Néprajzi Egyesület (1992-től, 1992-2001: Néprajzi Látóhatár szerkesztője)
NKA Múzeumi Kollégium elnöke (2003-2004)
NKÖM (OKM) vezető néprajzi szakfelügyelője (2000-2008)