Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

doktori félév menete, 2016-2017. tavasz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Doktori félév menete, 2016/2017. tavasz

 

 

Tájékoztató

2016-2017. tavasz szemeszter

 

A 2016-2017. TAVASZI SZEMESZTERÉNEK BEOSZTÁSA ÉS FELADATAI A KÖVETKEZŐK: 

 

Ebben a félévben a következő alkalmakkor találkozunk:

 

 

 

2017. február 24. Ispán Ágota Lídia, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Urbanizálódó falvak: életmódváltozás 1945 után az egykori Leninváros térségében.

 

2017. március 3. Csatlós Judit, kulturális antropológus és kurátor, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Múzeum (Budapest). Az előadás témája: Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban.

 

2017. április 28. Máté Gábor, PTE BTK TKI Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszék. Az előadás témája:  A Dél-Dunántúl pusztáinak történeti néprajza a 17-18. század fordulóján.

 

2017. május 19. Hallgatói beszámolók 

 

Teljesítés módja:

Hallgatói beszámoló, 1. évesek. 2. félév

(lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv):

Saját kutatásról szóló hallgatói beszámoló.

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

Hallgatói beszámoló, 2. évesek, 4. félév

(lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv):

Egy, a disszertáció témájából írt tanulmány vagy a disszertáció egy fejezetének bemutatása és megvitatása.

A tanulmány lehet megjelent vagy megjelenés alatt álló, vagy kifejezetten erre az alkalomra írt tanulmány. A szöveget a doktorandusz az előadása előtt két héttel eljuttatja a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. Az órán a doktorandusz bemutatja és vitára bocsátja a tanulmányt.

A beszámoló célja kettős: a) a hallgatók vitakultúrájának fejlesztése; b) a műhelymunkában való részvétel, a kritikák, kérdések és vélemények megfogalmazása révén az írásmű színvonalának emelése. A vitában való részvétel a hallgatók számára kötelező.

Az órai feladatok teljesítése 60 perc, tehát a hallgató egy órás előadást tart az adott problémáról, feladatról. A beszámolót vita követi. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgatói aktivitás, a beszámolók kritikai értékelése, hozzászólás, véleménynyilvánítás. A doktorandusz munkájának értékelését a félév során teljesített beszámoló és a műhelymunkán való aktív és konstruktív részvétel együttesen adja. A doktorandusz munkájának értékelését a doktori program oktatói végzik el.

 

 • DNPN0101 Életmód  

  Az ún. „alapvizsga” tárgya ebben a félévben: életmód

  Vizsgáztatók: Máté Gábor, Viga Gyula

  A vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak előtti napokban jelöljük ki, erről majd a Neptunban lehet tájékozódni.

  Az olvasmánylistát hamarosan küldjük.

   

 • Kutatás:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Kutatás kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Kutatás kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félévben kötelező egy szakmai konferencián való részvétel (akár előadóként, akár hallgatóként), és egy rövid, értékelő beszámoló írása a konferenciáról. A beszámolót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

 • Konzultáció:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Konzultáció kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Konzultáció kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félév végére kötelező feladat recenzió írása egy, a témájukhoz közel álló, 5 évnél nem régebbi idegen nyelvű könyvről. Terjedelem: minimum 10.000 leütés. A recenziót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

   

  Bármilyen kérdés esetén keressetek engem.

   

  Jó félévkezdést kívánok!

   

  Ágnes

   

  Dr. Hesz Ágnes, tudományos titkár

  PTE IDI, Néprajz –és Kulturális Antropológia Tudományok DP