Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Doktori félév programja, hallgatói feladatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Tájékoztató

 

 

 

A 2016-2017. ŐSZI SZEMESZTERÉNEK BEOSZTÁSA ÉS FELADATAI A KÖVETKEZŐK:

 

 

 

 • DNPN0102 A kultúra néprajzi és antropológiai vizsgálata =  a Képzés menete c. leírásban a címe: „A kutatástól a disszertációig. Szemináriumi műhely.”lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/menu/79/28):

 

Ebben a félévben a következő alkalmakkor találkozunk:

 

2017. október 14. 13.00: Hesz Ágnes: Az Eu csatlakozás után. Gazdasági stratégiák Gyimesben. Kutatási problémák és lehetőségek.

 

2017. október 28. 13.00: Tim McKeown (USA): Native American Grave Protection Act (NAGPA). Amerikai indián politikai mozgalmak jogi, közéleti és tudományos következményei.

 

2017. november 18. 13.00: Hallgatói beszámolók

 

2017. november 25. 13.00: Borbély Sándor (MTA BTK NKI): A lopástól a csempészetig. Egyén és az állam viszonya az államszocializmus éveiben.  

 

2017. december 9. 13.00: Bálizs Bea házivédése

 

 

 

 

 

Teljesítés módja:

 

Hallgatói beszámoló, 1. évesek. 1. félév (lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/menu/79/28):

 

A hallgató a saját kutatási témájához kapcsolódó szakirodalmat, a téma kutatástörténetét dolgozza fel és mutatja be szóbeli előadás formájában. A feldolgozott szakirodalom listáját és az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. A megvitatásban kötelezően részt vesznek a doktoranduszok is, akik az előre megküldött anyagból felkészülnek a vitára.

 

 

 

Hallgatói beszámoló, 2. évesek. 3. félév (lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/menu/79/28):

 

A hallgató a saját kutatása kapcsán felmerült módszertani kérdésekről, problémákról tart előadást, a kérdéseket a szakirodalomra reflektálva fogalmazza meg. A beszámoló célja, hogy a doktorandusz mind a saját mind a doktori program többi hallgatója számára releváns módon értelmezzen egy szabadon választott kutatás-módszertani problémát, annak lehetséges megoldási kísérleteivel, etikai kérdéseivel, kutatástörténetével.

 

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

 

 

 

Az órai feladatok teljesítése 60 perc, tehát a hallgató egy órás előadást tart az adott problémáról, feladatról. A beszámolót vita követi. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgatói aktivitás, a beszámolók kritikai értékelése, hozzászólás, véleménynyilvánítás. A doktorandusz munkájának értékelését a félév során teljesített beszámoló és a műhelymunkán való aktív és konstruktív részvétel együttesen adja. A doktorandusz munkájának értékelését a doktori program oktatói végzik el.

 

 

 

Ugyanezen kurzus teljesítésének további eleme, hogy a hallgató a félév során meghallgat egy további előadást, vagy részt vesz egy doktori védésen vagy szakmai műhelyvitán.A jelenlétet jelenléti ívvel ellenőrizzük. A programokról a tudományos titkár küld tájékoztatást.

 

 

 

(Mivel ebben a félévben összesen öt tervezett program van, és ez éppen kiadja a négy kötelező, plusz egy szabadon választható programot, ezért nem volt értelme elkülöníteni a szabadon választható és kötelező programokat).

 

 

 

 • DNPN0101 Kulturális antropológia  

  Az ún. „alapvizsga” tárgya ebben a félévben: kulturális antropológia

  Vizsgáztatók: Hesz Ágnes, Vargyas Gábor

  A vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak előtti napokban jelöljük ki, erről majd a Neptunban lehet tájékozódni.

  Az olvasmánylistát hamarosan küldjük.

   

 • Kutatás:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Kutatás kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Kutatás kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félévben kötelező egy szakmai konferencián való részvétel (akár előadóként, akár hallgatóként), és egy rövid, értékelő beszámoló írása a konferenciáról. A beszámolót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

 • Konzultáció:

  A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Konzultáció kurzust.

  Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

  A Konzultáció kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félév végére kötelező feladat recenzió írása egy, a témájukhoz közel álló, 5 évnél nem régebbi idegen nyelvű könyvről. Terjedelem: minimum 10.000 leütés. A recenziót a hallgató konzulense értékeli.

  A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

   

   

   

  Dr. Hesz Ágnes, tudományos titkár

  PTE IDI, Néprajz –és Kulturális Antropológia Tudományok DP

Pécs, 2016. szeptember 23.