Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

GYERE HOZZÁNK TANULNI!

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke várja leendő hallgatóit kiváló minősítésű szakmai programjaira!

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) a 2015/9/IX/14/2/895 számú határozatában akkreditálta a tanszékhez kapcsolódó Doktori Programot (Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program).

A Doktori Iskola és vele egyetemben a Doktori Program szakmai értékelése kiváló, a MAB az itt folyó munkát magas színvonalúnak tartja. Idézetek a határozatból:

„A szúrópróbaszerű ellenőrzés azt mutatja, hogy a doktori (PhD) értekezések igen változatos témakörben készülnek, ám alapvetően az iskola fő kutatási irányába simulnak, illetve megfelelő színvonalúak. Az etnográfus, antropológus értekezések többsége megérdemelten kapott summa cum laude minősítést. Ebben a témavezetők és programok vezetőinek felelősségtudta mellett a DI általános minőségigénye is megnyilvánul. Helyesen teszik, hogy a doktori értekezéseket előbb munkahelyi vitán és külső szakértők bevonásával vizsgálják meg, s csak aztán engedik nyilvános vitára. Az IDI kiadásában megjelenő "Füzetek", illetve a Néprajzi programnál olvasható doktorandusz konferencia-sorozatok és a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Hungarológiai Doktori Iskolájával közös kiadványok (L'Harmattan, 2013) a minőségvédelmet is jól szolgálják. Igen örvendetes, hogy idegen nyelvű értekezések is születnek, melyeket a jelöltek sikeresen meg is védenek.” (…)

„Az iskola működésmódja bevált, az eredmények beszédesek. Több mint száz sikeres védés, több mint 50 habilitáció minősíti az iskolát. PhD fokozatot szerzett tanítványaik sikeresen megállják a helyüket (pl. az MTA Néprajzi Intézetében). A vezetés továbbra is törekszik külső, hazai és külföldi vendégoktatók bevonására, mind a képzésben, mind a bírálati munkában.”

 

Az elmúlt 10 évben:

tanszékünk 2 intézményi akkreditáción esett át, és mind 2007-ben, mind 2012-ben kiváló minősítést kapott;

2009-ben akkreditálták MA szakunkat, hasonlóan magas színvonalú minősítéssel (2009/5/X/31.): „A szak oktatói és a tantárgyfelelősök szakmai alkalmassága megfelelő. A kutatásban résztvevők és az oktatók publikációs tevékenysége nemhogy gazdag, hanem kivételesen jelentős. A szakmai műhely hazai és nemzetközi elismertsége kiváló.”

 

Tanszékünkön így megerősítést nyert a háromszintű képzés, hiszen alapszakon, mester szakon és doktori program keretein belül várjuk a szakra jelentkező hallgatókat.

 

Legyetek részesei szakmai programunknak az alapképzéstől a doktori címig!