Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Könyvbemutató, 2017. március 21.

Nyomtatóbarát változatPDF változat
KÖNYVBEMUTATÓ
a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport legújabb kiadványaiból
(Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások,
324214 sz. EKT projekt)

2017. március 21. 16 óra
a Balassi Kiadó könyvesboltja, Bp. XIII. Katona József utca 9–11.

MISKOLCZY AMBRUS: Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben. (Fontes Ethnologiae Hungaricae XII.) L’Harmattan – Pécsi Tudományegyetem, 2016.
– Bemutatja PÓCS ÉVA

HESZ ÁGNES–PÓCS ÉVA (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Balassi Kiadó, 2016. ...
– Bemutatja TAMÁS ILDIKÓ

BRANDL GERGELY–TÓTH G. PÉTER (szerk.): Szegedi boszorkányperek 1726–1744. (A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 5.) Balassi Kiadó, 2016.
– Bemutatja BÁRTH DÁNIEL

BÁRTH DÁNIEL: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3.) Balassi Kiadó, 2016.
– Bemutatja KLANICZAY GÁBOR