Nyomtatóbarát változatPDF változat

Mielőtt elkezdi a jelentkezését kérjük látogasson el a BTK honlapjára, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, s csak utána kezdje meg a központi linken a jelentkezést!

https://btk.pte.hu/doktori_felveteli_eljaras_2020

 

Központi jelentkezés: https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

 

 

Interdiszciplináris Doktori Iskola

Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program

 

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Iskolavezető: Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja

Programvezető: Prof. Dr. Vargyas Gábor, DSc

 

A DOKTORI PROGRAM CÍME

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2.

 

SZAKMAI CÉLOK

A program célja a magyarországi néprajztudomány és szociokulturális antropológia szakmai utánpótlásának kinevelése; komplex interdiszciplináris társadalomtudományi ismeretek nyújtása a résztvevők számára a célból, hogy képesek legyenek jelenkori és múltbeli, magyar/európai/Európán kívüli társadalmak és kultúrák elemzésére, értelmezésére, új típusú kérdések feltételére.

 

SZAKMAI LEÍRÁS

A képzés nagy hangsúlyt fektet az elméleti és módszertani ismeretekre (interdiszciplinaritás, írott és vizuális források használata, néprajzi/kulturális antropológiai terepmunka stb.); a néprajzot és a szociokulturális antropológiát egymást kiegészítő rokontudományoknak tekinti és egységében műveli; szemléletmódjában a történetiség és a jelenkutatás azonos súlyú.

 

KUTATÁSI TÉMÁK/TÉMAFELELŐSÖK

Életmód, gazdaság, termelés, elosztás / Andrásfalvy Bertalan, Kisbán Eszter, Máté Gábor, Viga Gyula,

Néprajz csoportok/tájak, nemzeti kisebbségek, identitás / Andrásfalvy Bertalan, Balatonyi Judit, Kotics József, Máté Gábor, Mohay Tamás, Viga Gyula

Mentalitás, néphit – népi vallásosság, népszokás, alternatív vallásosság / Balatonyi Judit, Farkas Judit, Hesz Ágnes, Pócs Éva

Foklorisztika, szövegfolklór, emlékezetkultúra / Nagy Ilona, Mikos Éva, Tamás Ildikó

Szociokulturális antropológia / Balatonyi Judit, Hesz Ágnes, Kotics József, Madácsy József, Nagy Zoltán, Pusztai Bertalan, Vargyas Gábor

Európán kívüli kultúrák és társadalmak / Farkas Judit, Nagy Zoltán, Sárkány Mihály, Vargyas Gábor

 

SZAKMAI TÁRGYAK

A kultúra néprajzi és antropológiai vizsgálatának története: európai etnológia/kulturális antropológia
Életmód: jelenkori és történeti vizsgálatok
Mentalitás és vallás: jelenkori és történeti vizsgálatok

Folklorisztika: jelenkori és történeti vizsgálatok

Néprajzi és antropológiai társadalomkutatások
Kutatásmódszertan

 

 

 

A KÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhető el. A képzésről bővebben lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv

 

A FELVÉTELI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELTÉTELEI

A feltételekhez bővebben lásd: https://btk.pte.hu/phd_felveteli

Kitöltött jelentkezési lap;  

Legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata (A felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli felvételi vizsgán kerül bemutatásra);

Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (legalább egy középfokú “C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga);

Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék;

A tervezett kutatási téma minimum 5000, maximum 20.000 n terjedelmű leírása

A munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt;

A jelentkezési vizsgadíj befizetésének igazolása.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Tudományos titkár:
Dr. Hesz Ágnes egyetemi adjunktus
hesz.agnes.marta@pte.hu
tel: 72/503-600/23523
fax: 72/503-600/23500
web: 
www.idi.btk.pte.hu