Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1984

Elérhetőségek


Rókus u. 2.
Szobaszám: 313
72/503-600, mellék 23523
varga.anna@pte.hu

https://www.facebook.com/ethnobio.varga.anna

Fogadóórák
Előzetes egyeztetéssel


Szakdolgozati konzultáció
Előzetes egyeztetéssel –

humán környezettudomány, környezettörténet, etnobiológia témakörében


  

Egyetemi végzettség
2020 Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, erdőpedagógus szakvezető

2018 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia és Sportbiológia Doktori Iskola, PhD

2010 Eötvös Lorán Tudományegyetem, Természettudományi Kar, biológus MSc


  

További tanulmányok

2011 Global Environmental Summer Academy, Rachel Carson Center for Environment and Society, Global Diversity Foundation, Global Environments Network, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Németország


  

Munkahelyek

2020-2023, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Humán környezettudományi kutatócsoport, NKFIH PD 135651  Közös erdő- és legelőhasználat megváltozásának táji és társadalmi folyamatai a 18. és 19. században és jelenkori hatásai a Dél-Dunántúlon, ösztöndíjas tudományos munkatárs

2019-2020 Rachel Carson Center for Environment and Society, LMU Munich, Carson Fellow

2019 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, környezetinevelő

2016-2020 ELKH, Ökológiai Kutatóközpont, Hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport, NKFI K 119478 - A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken, tudományos segédmunkatárs
2013-2016 Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, ifjúsági ösztöndíjas tudományos segédmunkatárs

 


  

Projekt munkák

2019 – 2020  Kutató, Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc

Projekt téma: Hullámtéri területek restaurációjának növényzeti felmérése és tájtörténeti kutatása az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Közép-Tiszai szakaszán.

2019 – Kutató, HUON20018 Őrség kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve társadalmi részvétellel történő elkészítésének előkészítése. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Argeomentum Kft.

2017-2019 Kutató, AFINET,Agroforestry Innovation Networks,H2020,AFINET,RUR-10-2016-2017, Hazai projektvezető: Soproni Egyetem KKK Kft.

2014 – 2018 Kutató, AGFORWARD - AGroFORestry that Will Advance Rural Development – EU FP7 No. no.613520 WP2, High Nature and Cultural Value Agroforestry., Hazai projektvezető: Soproni Egyetem KKK Kft.

2014 – 2015. Projektvezető kutató, Erdei legeltetés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

2013 – 2014 Kutató és oktató, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc; Nomád múzeum” projekt keretében bakonyi fáslegelők és pásztorvilág témakörében kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások és témakörhöz kapcsolódó foglalkoztató eszközök fejlesztése. A projekt 2015-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült.

2005 Kutató, II. Megyasszay István emléktúra, Kis-Homoród mente népi természetismerete és tájhasználata

2004 – 2005 Kutató, Tájtörténeti és vegetáció kutatás a Közép-Tisza vidéken, Közép-Tisza Vízügyi Igazgatóság

2004-2005 Kis lilik (Anser erythropus) viselkedésökológiai kutatása a Hortobágyon. Témavezető: Dr. Lengyel Szabolcs, Viselkedésökológiai Munkacsoport. Debreceni Egyetem.

2002-2003 Wash Waders Ringing Group (UK) partimadár-gyűrűzési munkában való részvétel. 1999-2003 Részvétel madárgyűrűzési és monitoring munkában a Rétszilasi halastavak térségében Kiemelt fajok: énekesmadarak, illetve Dankasirály (Larus ridibundus) és Szerecsensirály (Larus melanocephalus)

 


  

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Környezettörténet, hagyományos ökológiai tudás, humán környezettudomány, legelő- és erdőgazdálkodás, erdőtörténet, pásztorvilág, ehető vadnövények, ökológia, természetvédelem  


  

Terepmunka
Fás legelők, legelőerdők a Kárpát-medencében, kiemelten Magyarországon és Székelyföldön, Romániában

 


Publikációk

Publikációk az Academia.edun:

https://medbiotech.academia.edu/AnnaVarga

MTMT adatbázis (tudománymetriai adatok): www.mtmt.hu Azonosító: 10021701

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021701&view=dataSheet

Publikációk a Researchgate.net oldalon

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Varga

 


  

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2020 Bajor-Magyar Fórum alkotói ösztöndíja

2018   OZONE Tv Zöld díj , Bronz fokozat, Kasztó-projekt, Bogyiszlói Általános Iskola

2017 Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj, A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei kategória;

PE Georgikon Kar, Keszthelyi Táj és Ember Klub kapta a díjat, melynek egyik alapítója és jelenleg külső szervezőként vesz benne részt.

2015  Múzeumpedagógiai Nívódíj, Reguly Antal Múzeum és Népművészati Alkotóház „Nomád múzeum” projektének egyik szakmai résztvevőjeként. Téma: Bakonyi fáslegelők és pásztorvilág bemutatása

2011-2013 PTE TTK, Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj, 2011-2012 II. félév, 2012-2013 I. félév

2011 Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU) München, GESA – MISU 2011

2011 Fiatalok a Polgári Magyarországért 2011, Polgári Magyarországért Alapítvány, mint a Táj és Ember Népfőiskola elnöke

2008-2010 ELTE HÖK, Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 2008-2009 I. félév,

2009-2010  I. és II. félév

2009 ERASMUS Szakmai gyakorlat ösztöndíj, Mihai Eminescu Trust-Tájökológiai Munkacsoport, Segesvár, Románia 2009. 3 hónap

2008, 2009 ELTE HÖK, Egyszeri Tudományos Ösztöndíj

2007 ELTE TTK Dékáni dicséret. 2007

2007 Pro Renovanda „Diákok a tudományért”. 2007

  


  

Szervezeti tagságok, tisztségek
Országos Erdészeti Egyesület

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület

ICCA (Indigenous and Community Conserved Areas) Consortium – Tiszeletebeli tag

Society for Conservation Biology (Vezetőségi tag, 2018-2020)

International Society of Ethnobiology (Vezetőségi tag, 2012-2014)

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület