Nyomtatóbarát változatPDF változat

"A tanszéknek két saját sorozata van: a tanszék oktatóinak, hallgatóinak írásait, valamint a tanszék által szervezett tudományos konferenciák anyagát megjelentető Studia Ethnologica Hungarica, és a forrásközlő Fontes Ethnologiae Hungaricae. Emellett létezik egy virtuális sorozatunk is, amely a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia doktori programjának keretében született, de más sorozatok keretében megjelentetett munkákat foglalja magába - közös vándorlogóval. A Tanszék munkatársai számos egyéb sorozat szerkesztésében működnek közre, esetenként más intézményekkel közös kiadásban, profi könyvkiadóknál. Pócs Éva szerkeszti például a "Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából" , a "Tanulmányok a transzcendensről", "A magyar folklór szövegvilága" c. sorozatokat (mindhármat a Balassi Kiadónál). Vargyas Gábor a "Kultúrák keresztútján" és a "Summa Ethnographica"sorozatok szerkesztője, amelyek a PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék és az MTA BTK Néprajztudományi Intézete égisze alatt látnak napvilágot, a L'Harmattan Kiadó gondozásában".


Kiadványaink a tanszéki titkárságon megvásárolhatók.


 

 Ethnographia különszám a tanszéki oktatók írásaival

Ethnographia 2018/3 borító

 


 

Studia Ethnologica Hungarica sorozat

 

Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajz – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. Szerk.: Farkas Judit és Keszeg Vilmos. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.

Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2012.

Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.

Andrásfalvy Bertalan, Együtt élő népek– eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai. Szerk.: Máté Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.

Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig.  Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,2009.

Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – Department of European Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs, 2009.

Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór.” Konferencia Vaján, 2005 október 7-9-én. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

„Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Szerk.: Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan, 2006.

Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002 május 13-15. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, 2004.

Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17-18-án. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2004.

Folyamatok és fordulópontok. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2003.

Közösség és identitás. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2002.

Sors, áldozat, divináció. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Janus-Osiris, 2001.

Demonológia és boszorkányság Európában. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2001.

 


 

Fontes Ethnologiae Hungaricae sorozat

 

Miskolczy Ambrus, Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben, Budapest, L’Harmattan - PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2016.

Gagyi József, Hiedelemszövegek Székelyföldről, Budapest, L’Harmattan - PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2015.

Takács György, Ráolvasások a régi Csíkszékből. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2015.

Bárth Dániel, Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2010.

Álmok és látomások a 20-21. századból. Szerkesztette: Keszeg Vilmos – Peti Lehel – Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Szerkesztette: Láng Benedek – Tóth G. Péter, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

Sajószentpéteri István, Ördög szára-bordája. „…a Dohányozás meg-töretése az Isten beszédének Pörölye által, hét prédikációkban foglalva. ” Tiszalök, 1712 – 1713. Közreadja: Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Bételjesítem Isten akaratját … A lészpedi szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Protestáns népi látomások a XVIII. században I. Közreadja: Szigeti Jenő, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Budai Pál, A köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók. Közreadja: Szacsvay Éva – Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2005.


 

 A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális antropológia doktori programjának kiadványai (virtuális sorozat)

A Kultúrák keresztútján sorozatban:

Farkas Judit: Leválni a köldökzsinórról. Ökofalvak Magyarországon. Bp., L'Harmattan, 2017.

Kisdi Barbara, Mint a földbe hullott mag. Otthonszülés Magyarországon – Egy antropológiai vizsgálat tanulságai. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2013.

Hesz Ágnes, Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2012.

Farkas Judit, Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hívő közösségben. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

Nagy Zoltán, Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2007.


A Studia Ethnologica Hungarica sorozatban:

Iancu Laura, Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.

Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

 

 

 


 

Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából


Balatonyi Judit, A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások? Budapest, Balassi Kiadó, 2017.

Bárth Dániel, A zombori ördögüző. Egy 18. századi ferences szerzetes mentalitása. Budapest, Balassi Kiadó, 2016.

Orvosistenektől a Hortikulturális utópiáig, Tanulmányok a Kápát-medence vonzáskörzetéből, Szerk.: Hesz Ágnes és Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2016.

Boszorkányok, varázslók, démonok Közép-Kelet-Európában, Szerk.: Klaniczay Gábor – Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2014.

 


 

Tanulmányok a transzcendensről

 

Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2015.

Mágikus és szakrális medicina, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010

Démonok, látók, szentek, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2008

Maszk, átváltozás,beavatás, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2007

Áldás és átok, csoda és boszorkányság, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2004

Mikrokozmosz – makrokozmosz, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2002

Lélek, halál, túlvilág, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2001

Extázis, álom, látomás. Szerk.: Pócs Éva, Budapest , Balassi Kiadó, 1998. Budapest

 


 

A magyar folklór szövegvilága

 

Ráolvasások 2/A-2/B, Budapest, Balassi Kiadó, 2014

Hiedelemszövegek, Budapest, Balassi kiadó, 2012

 


 

Sorozaton kívül megjelent kötetek

 
"Örökségünk a tér és az idő." Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Szerk.: Kürtössy Péter – Máté Gábor – Varga Szabolcs, PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2014.

Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Szerk.: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan, 2012.

Vidacs Bea: Egy szebb jövő képei – Futball a kameruni közgondolkodásban. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009.

Vargyas Gábor, Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.