Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A DOKTORI FÉLÉV PROGRAMJÁRÓL, HALLGATÓI FELADATOKRÓL

2019–2020 ŐSZI SZEMESZTER

 

 

 

ÓRÁK, ESEMÉNYEK IDŐPONTJAI:

 

2019. okt. 4. péntek 14.00 – előadás (DNPN0105)

Durst Judit (tudományos munkatárs, MTA TK KI/University College London, Anthropology Department): „De ugye nem lesz ebből baj?”: Módszertani dilemmák az informális gazdaság kutatása kapcsán.

 

2019. okt. 18. péntek 14.00 – előadás (DNPN0105)

Illés Péter (etnológus főmuzeológus, a Szellemi Kulturális Örökség Vas megyei referense

Savaria Múzeum, Szombathely): Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek.

 

2019. nov. 15. péntek 14.00 – előadás (DNPN0105)

Mód László (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék): cím később

 

2019. nov. 28–29. csütörtök–péntek, kezdés csütörtökön: 14.00

PhD hallgatói beszámolók (DNPN0102, DNPN0106)

 

2019. dec. 6. péntek – előadások (DDAN0101)

Társadalomtudományi kutatások interdiszciplináris dimenziói (csak elsőéveseknek, illetve azoknak a másodéveseknek, akik tavaly nem teljesítették!). A kurzus programját és a teljesítéssel kapcsolatos információkat az Interdiszciplináris Doktori Iskola titkára fogja küldeni.

 

 

A fenti alkalmakon kötelező a részvétel.

 

 

KURZUSOK ÉS TELJESÍTÉSEK:

 

A képzési és kutatási szakasz (1–2. évfolyam):

 

DNPN0105  Mentalitás (minden évfolyam)

Az ún. „alapvizsga” tárgya ebben a félévben: mentalitás

Vizsgáztatók: Pócs Éva, Nagy Ilona

Teljesítés módja: szóbeli vizsga a megadott olvasmányok alapján. Az olvasmánylistát a tájékoztatóhoz csatoljuk, a vizsgaidőpont a vizsgaidőszak előtti napokban jelenik meg a Neptunban.

 

DNPN0102  Kutatástól a disszertációig 1. (elsőévesek)

Teljesítés módja:

Hallgatói beszámoló

(lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv):

 

A hallgató a saját kutatási témájához kapcsolódó szakirodalmat, a téma kutatástörténetét dolgozza fel és mutatja be szóbeli előadás formájában. A feldolgozott szakirodalom listáját és az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. A megvitatásban kötelezően részt vesznek a doktoranduszok is, akik az előre megküldött anyagból felkészülnek a vitára.

 

DNPN0106  Kutatástól a disszertációig 3. (másodévesek)

Teljesítés módja:

Hallgatói beszámoló

(lásd: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv):

A hallgató a saját kutatása kapcsán felmerült módszertani kérdésekről, problémákról tart előadást, a kérdéseket a szakirodalomra reflektálva fogalmazza meg. A beszámoló célja, hogy a doktorandusz mind a saját, mind a doktori program többi hallgatója számára releváns módon értelmezzen egy szabadon választott kutatásmódszertani problémát, annak lehetséges megoldási kísérleteivel, etikai kérdéseivel, kutatástörténetével.

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

 

A hallgatói beszámolók célja mindkét kurzus esetében kettős: a) a hallgatók vitakultúrájának fejlesztése; b) a műhelymunkában való részvétel, a kritikák, kérdések és vélemények megfogalmazása révén az írásmű színvonalának emelése. A vitában való részvétel a hallgatók számára kötelező.

Az órai feladatok teljesítése 60 perc, tehát a hallgató egy órás előadást tart az adott problémáról, feladatról. A beszámolót vita követi. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgatói aktivitás, a beszámolók kritikai értékelése, hozzászólás, véleménynyilvánítás. A doktorandusz munkájának értékelését a félév során teljesített beszámoló és a műhelymunkán való aktív és konstruktív részvétel együttesen adja. A doktorandusz munkájának értékelését a doktori program oktatói végzik el.

 

DNPN0301 Kutatás 2. (elsőévesek) és DNPN0303 Kutatás 4. (másodévesek)

A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Kutatás kurzust.

Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

Teljesítés módja: Minden hallgató számára minden félévben kötelező egy szakmai konferencián való részvétel (akár előadóként, akár hallgatóként), és egy rövid, értékelő beszámoló írása a konferenciáról. A beszámolót a hallgató konzulense értékeli.

A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

 

DNPN0201 Konzultáció 2. (elsőévesek) DNPN0202 Konzultáció 4. (másodévesek)

A félév során minden hallgatónak fel kell vennie a soron következő Konzultáció kurzust.

Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

Teljesítés módja: Minden hallgató számára minden félév végére kötelező feladat recenzió írása egy, a témájukhoz közel álló, 5 évnél nem régebbi idegen nyelvű könyvről. Terjedelem: minimum 10.000 leütés. A recenziót a hallgató konzulense értékeli.

A kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg, és ő is értékeli.

 

***

 

A kutatási és disszertációs szakasz (3–4. évfolyam):

 (A kurzusok teljesítésének feltételeit lásd: http://www.idi.btk.pte.hu/neprajz-es-kulturalis-antropologia-kepzesi-terv):

 

 

DNPN0501  Konzultáció 5.

DNPN0503  Konzultáció 7.

 

 

Minden félévben meghirdetett, és a képzés 8 féléve során bármikor elvégezhető, de a kutatási és disszertációs szakaszra ajánlott kurzusok(teljesítésük feltételeit lásd: http://www.idi.btk.pte.hu/neprajz-es-kulturalis-antropologia-kepzesi-terv):

 

DNPN0601 Oktatás/kutatási gyakorlat

DNPN0602 Konferencia

DNPN0603 Publikáció 1.

DNPN0604 Konferencia 2.

DNPN0605 Publikáció 2.

 

 

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy alaposan olvassa el a doktori képzés menetéről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken: http://neprajz.btk.pte.hu/hu/tartalom/kepzesrol_tanterv.

 

 

Dr. Vargyas Gábor, a doktori program vezetője

PTE IDI, Néprajz –és Kulturális Antropológia Tudományok DP

 

Pécs, 2019. augusztus 28.