RSS icon
Facebook icon
YouTube icon
Instagram icon
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Születési idő: 1968

 

Elérhetőségek

Rókus u.2.
Ro312 szoba
72/503-600, 23521 mellék
nagy.zoltan@pte.hu

Fogadóórák
Előzetes megbeszélés után, egyeztetett időpontban.

Szakdolgozati konzultáció
Előzetes megbeszélés után, egyeztetett időpontban.


 

 

Egyetemi végzettség

1997 Janus Pannonius Tudományegyetem, Néprajz
1994 Janus Pannonius Tudományegyetem, Magyar nyelvészet- és irodalom; Finnugor specializáció

 


Munkahelyek

2016-tól egyetemi tanár

2016- PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, intézetigazgató
2014-16: professzor: Томский Государственный Университет, Институт исскуств и культуры, Кафедра Музеологии, культурного и природного наследия, "Культурное наследие северной части Евразийского континента: методология исследования, история, современное состояние"

2013-14 PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, megbízott intézetigazgató
2007-től PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető
2005-től PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus
1997-2005 PTE BTK Néprajz Tanszék, egyetemi tanársegéd
1997-től PTE BTK Néprajz Tanszék, tanszékvezető helyettes
1995-1997 JPTE BTK Néprajz Tanszék, ügyvivő szakértő
1992-1997 JPTE BTK Finnugor Tanszék, demonstrátorként óraadó

 


 

Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Kulturális antropológia, finnugrisztika, Nyugat-Szibéria kultúrái (hantik, szölkupok), vallásantropológia, kulturális változások, alkohol és társadalom kapcsolata, identitás, etnicitás, modernizáció, posztszovjet kutatások

 


 

A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

 

2012. október 24: Почему именно ханты? Исследования хантов в Венгрии   c. előadás tartása Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)

2011. március. Identitás és etnicitás – a vaszjugáni hantik példája c. tömbösített kurzus tartása Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Néprajzi és Antropológiai Tanszék
2012. október 24: Почему именно ханты? Исследования хантов в Венгрии    c. előadás tartása Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)
2010. szeptember: Современные этно-культурные процессы в Западной-Сибири. c. tömbösített kurzus tartása a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)
2008. Соbременные културно-антропологические исследования в западной Сибири. c. előadás tartása a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)
2005/06. 2 fé.: Az uráli népek néprajza c. kurzus tartása a Szegedi Tudományegyetem Finnugor nyelvtudományi tanszékén,
2002 március - április: Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Néprajz Tanszék, A hantik kultúrája c. tömbösített kurzus tartása.
2000: ELTE Kulturális Antropológia Tanszék, részvétel az Ázsia kultúrái c. kurzus tartásában.
1993: Современное венгерское финноугроведение. c. előadás tartása: Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem, Szibériai Nyelvek és Népek Kutatóintézete. (Томский Государственный Педагогический Университет, Лаборатория Языков и Народов Сибири.)

 


 

Terepmunka

2012 etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: OTKA (K81267)
2008 etnológiai terepmunka Baskortosztan északi járásaiban – 1 hónap, finanszírozta: EU-6 Marie Curie Hostfellowship forTransfer of Knowledge, „Pécs-Ethno”
2007-08 etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2001 etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 2 hónap, finanszírozta: Európai Folklór Intézet, JPTE BTK, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Soros Alapítvány
1998-99 etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 7 hónap, finanszírozta: ELTE BTK Anyagi néprajzi Tanszék, Európai Folklór Intézet, Janus Pannonius Alapítvány, JPTE BTK Finnugor Tanszék, JPTE BTK Néprajz Tanszék, Kümpers Greeve Alapítvány, Magyarországi Orosz Kulturális Központ, Martin György Alapítvány, MTA NKI Etnológiai Osztály, Néprajzi Múzeum
1993 etnológiai terepmunka az obi szölkupok közt - 3 hónap, finanszírozta: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tomskij Pedagogicheskij Universitet, Laboratorija Jazykov Narodov Sibiri
1992 etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Soros Alapítvány, Tomskij Pedagogicheskij Universitet, Laboratorija Jazykov Narodov Sibiri

 


 

Publikációk

www.mtmt.hu

https://pte.academia.edu/ZoltanNagy

 

 


 

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2010 Klebelsberg Kunó Ösztöndíj
2011 Elismerő oklevél kiemelkedő tehetséggondozási munkáért. PTE BTK
2007 Eötvös Ösztöndíj
2006 A „Finnugor-díj Vértes Edit Emlékére” alapítvány díja
2002 A Magyar Néprajzi Társaság “Jankó János Díj”-a,
1999 Martin György Alapítvány ösztöndíja
1998-1999 a Kümpers Greeve Alapítvány ösztöndíja

 


 

Szervezeti tagságok, tisztségek

 

2015-től: The International Committee of Finno-Ugric Congresses (ICFUC), rendes tag, 2014-től: MTA Néprajtudományi Bizottság, bizottsági tag

2011-től Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, tag
2009-től Suomalais-Ugrilainen Seura meghívott levelező tagja
2006-2012 Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztály elnöke
2006-tól Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága, tag
2005-től PAB Néprajzi Albizottság elnöke
2003-2006 Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztály titkára
2001-től PAB Néprajzi Albizottság tagja
1999-2007 Etnográfusok Pécsi Egyesülete alelnöke
1997-től Magyar Néprajzi Társaság tagja
1997-2001 PAB Néprajzi Albizottság titkára
1995-től Reguly Társaság tagja