Nyomtatóbarát változatPDF változat

Faluból városba – városból faluba – a PTE Néprajz - Kulturális Antropológia  és a Ljubljanai Egyetem Etnológia és Kulturális Antropológia Tanszékének közös kutatása

Anthropological study of rural-urban and urban-rural migrations in Central Europe: The case of Slovenia and Hungary

 

Időtartam: 2021-2022

 

Közép-Kelet-Európa történelmében és jelenében meghatározó folyamat a vidékről városokba való beáramlás, továbbá a városi lét felhagyása, vagyis a vidékre költözés. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke és a Ljubljanai Egyetem Etnológia – Kulturális Antropológia Tanszékének oktatói és PhD hallgatói egy kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési projekt (TéT) keretén belül közösen vizsgálják a Dél-Dunántúl és Szlovénia sajátosságait.

A program fő célja, hogy új recens és történeti forrásanyagot szolgáltasson a témában, valamint bemutassa azokat a társadalmi-gazdasági folyamatokat, amelyek ezt a korszakokon átívelő jelenséget mozgatják. A város-falu, falu-város kapcsolatrendszer vonatkozásában (Magyarország és Szlovénia területén) eddig kevés hangsúlyt fektettek a migráció mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A kutatás ezen a területen szeretne aktívabban közreműködni, történeti és jelen idejű kutatások egyidejű folytatásával. Ezen belül kiemelendő a szocialista vidékfejlesztés falvakra gyakorolt hatásának vizsgálata (jugoszláv és magyar viszonylatban), az kapitalista átmenet által generált változások kutatása, a táj változásának migrációval összefüggő aspektusai, a mai városi, elképzelt falu-képek kutatása és a tényleges faluba költöző közösségek tanulmányozása. A projekt magában foglalja a kétoldalú tapasztalatcsere megvalósulását, közös konferencia megszervezését, könyvtárlátogatást, levéltári és terepi kutatást egyaránt.

 

A projekt kutatói:

Alenka Bartulović, Phd, adjunktus

Anja Moric, PhD

Ana Svetel, Phd hallgató

Barbara Turk Niskač, PhD

 

Farkas Judit, egyetemi docens

Kurucz Réka, PhD hallgató

Máté Gábor, PhD, adjunktus